Vireä ja houkutteleva Etelä-Savo

Liki Belgian kokoinen Etelä-Savo sijaitsee kaakkoisessa Suomessa. Se on innostava ja kannustava yrittäjyyden maakunta, jonka kaikki olosuhteet suosivat yritystoimintaa.

Etelä-Savolla on koko Suomessa keskeinen sijainti: esimerkiksi maanteitse pääkaupunkiin Helsinkiin tai Pietariin Venäjälle ajaa kahdessa ja puolessa tunnissa

Yrittäjyyden menestystä tukevat myös osaava ja motivoitunut työvoima, edulliset tuotantokustannukset ja kattavat peruspalvelut. Monipuoliset mahdollisuudet korkealaatuiseen asumiseen ja vapaa-aikaan varmistavat henkilöstön viihtyvyyden.

Maakunnan perustulo rakennetaan metsästä ja metallista. Nykyaikaiset kirjapainot ja elektroniikkateollisuus lisäävät hyvinvointia. Monet kehittyneet ympäristöteknologian ja erikoisalojen yritykset ovat aloillaan maailman kärjessä. Maakunta on niin ikään koko Euroopan johtavia luomuelintarvikkeiden tuottajia.

Etelä-Savo on koko Suomen suosituinta kesämatkailun ja vapaa-ajan asutuksen aluetta. Uuden ajan monipuolinen tekniikka luo hyvät edellytykset sille, että mahdollisuudet etätyön tekemiseen sekä korkeatasoiseen ja ympärivuotiseen asumiseen ovat loistavat.

Etelä-Savon koulutus hakee vertaistaan koko Euroopasta. Vahvat oppialat ovat ympäristö, luomu, matkailu, metsä, elintarvike, idänkauppa, informaatioteknologia sekä kansainvälisyys- ja yrittäjyyskoulutus. Niiden jalostamisesta tämän hetken ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat ajanmukainen koulutusverkosto yliopistoja ja ammattikorkeakoulua myöten.

Luonnonperintö ja kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Etelä-Savossa. Järviä on 7000 ja rantaviivaa 30 000 kilometriä. Maapallon arvokkain sisävesistö Saimaa sijaitsee Etelä-Savossa. Ympäristö otetaan huomioon yritystoiminnassa ja siitä on kasvamassa menestyvä yritystoiminnan alue.

Etelä-Savossa on ainutlaatuisen vahva kulttuuriperintö, joka periytyy maakunnan vivahteikkaasta ja vahvasta historiasta. Kulttuuri onkin jykevä alusta kaikelle uudelle elinkeinolle. Se on osattu kääntää maakunnassa myös menestyväksi elinkeinoksi.

Etelä-Savossa asuu noin 170 000 ihmistä vakituisesti. Monissa kunnissa väkimäärä kaksinkertaistuu loma-aikoina. Puolet eteläsavolaisista ihmisistä viihtyy maaseudulla ja pienissä asutuskeskuksissa. Toinen puoli maakunnan väestä sijoittuu kolmeen kaupunkiin: Mikkeliin, Savonlinnaan ja Pieksämäelle.

Mikkeli
Savonlinna
Pieksämäki